การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:00โดยret2 admin   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2559 21:06 ]
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จะดำเนินการติดตามตรวจสอบสอบคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2559 ในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2559  ขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการติดตามตรวจสอบครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

Ċ
ว1027.pdf
(1533k)
ret2 admin,
28 มิ.ย. 2559 21:00
Comments